leerlingenraad - De Regenboog-De Wingerd

Ga naar de inhoud

leerlingenraad

leerlingenraad   -   ouderraad   -   medezeggenschapsraad
Waarom een leerlingenraad?
De leerlingenraad is een adviesorgaan waarin leerlingen leren hun mening te geven, elkaar te informeren, verantwoordelijkheid te dragen. Het is een onderdeel van de burgerschapsvorming.

Verkiezingen
De leerlingenraad wordt door de leerlingen zelf gekozen. Elke leerling mag zich kandidaat stellen. Hij/zij krijgt dan de gelegenheid een echte verkiezingscampagne op te zetten, met echte posters en verkiezingsspeeches . Per klas worden er dan twee vertegenwoordigers gekozen.

Vergaderdata 2019-2020
Vergaderdata en -plaats worden later bekend gemaakt

Opzet
 • De leerlingenraad is een adviesorgaan
 • Twee leerlingen per klas nemen deel aan de leerlingenraad
 • De leerlingen zitten maximaal twee tot drie jaar in de leerlingenraad
 • De leerlingenraad bestaat maximaal uit tien leerlingen, juf Eefje (teamleider) en juf Käthe als ondersteunende juf.
 • Voorzitter is mstr Hans
 • Juf Käthe maakt agenda, aantekeningen en een besluitenlijst
 • Leerlingen van de leerlingenraad krijgen een van de dagen na het overleg tussen 8.45 en 9.00 uur de gelegenheid om in de klas te vertellen wat er besproken is.
 • Deelnemers krijgen een certificaat voor de vaardigheden die in de leerlingenraad zijn opgedaan (denk aan vergadertechnieken, mening geven, advies geven)
 • De leerlingenraad heeft tijdens schooltijd overleg. Dit is meestal op een vrijdag, in de midagpauze.
Wat bespreekt de leerlingenraad?
 • Inrichting en gebruik gebouw
 • Inrichting en gebruik plein
 • Regels en afspraken op school
 • Buitenschoolse activiteiten(zowel georganiseerd door de OR als anderszins)
 • Alles wat leerlingen bespreken willen.
verslag laatste LR-vergadering
Download/bekijk hier het verslag van de laatste vergadering.
Locatie Madame Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen
+31 (0)115 620 065
Locatie Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen
+31 (0)115 696 816
Terug naar de inhoud