ouderraad - De Regenboog-De Wingerd

Ga naar de inhoud

ouderraad

leerlingenraad   -   ouderraad   -   medezeggenschapsraad
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad is een groep ouders die zich inzet om de gang van zaken op beide scholen op allerlei manieren te ondersteunen. Zo helpen wij bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen of activiteiten. Zoals het kerstfeest, schoolontbijt, film- en discoavonden (De Wingerd), Carnaval en de themaweek (De Regenboog).
Ook behartigen wij beleidszaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Een actueel voorbeeld hiervan is de privacywetgeving.
Ook neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard worden deze ingebracht tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen en gedeeld met de aanwezige leden van het schoolteam. Indien het nodig wordt geacht om alle ouders op de hoogte te brengen van beslissingen of aanpassingen, wordt u op de hoogte gebracht middels een nieuwsbrief.
Naast de ouderraad is er ook een groep ouders actief die de luizencontroles uitvoeren.
Verkoopactie
Jaarlijks organiseren wij een verkoopactie om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten op school. Zoals de schoolreis, themaweek of de aanschaf van materialen. In 2017 droegen we bij aan het nieuwe speelplein op de locatie Madame Curiestraat. Binnenkort hoort u meer over de verkoopactie die we dit voorjaar organiseren.

Denkt u met ons mee?
Als ouderraad vertegenwoordigen wij de belangen van ouders en leerlingen in het algemeen. Om dit te kunnen doen, is het voor ons wel belangrijk om te weten wat er leeft. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Wij horen het graag!. Dat kan via het contactformulier op deze pagina.
van links naar rechts: Margot, moeder van Maaike uit A2, Petra, moeder van Mees uit A1, Sylvia, moeder van Jelle uit D2, Brigitte, moeder van Olav uit A2, Karin, moeder van Jens uit D2.
Op de foto ontbreken Youandi, moeder van Femke uit A1 en Nadia, moeder van max uit de bovenbouw.
Contact
Stuur de ouderraad een e-mail.
Locatie Madame Curiestraat 25
4532 LJ  Terneuzen
+31 (0)115 620 065
Locatie Leeuwenlaan 19
4532 AC  Terneuzen
+31 (0)115 696 816
Terug naar de inhoud